Tuotteet: A–Ö

Vanhempien merkintöjen voimassaolon päättyminen

Alkaen 1.6.2017 on kaikkien myymiesi ja ostamiesi kemiallisten tuotteiden oltava luokiteltuja, pakattuja ja merkittyjä CLP-määräysten mukaisesti. Vanhojen sääntöjen mukaisesti merkittyjä tuotteita ei sen jälkeen saa tuoda maahan tai pitää myynnissä.

Markkinoille tulevien kemiallisten tuotteiden on jo 1.6.2015 alkaen täytynyt olla luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja CLP-määräysten mukaisesti. Joitakin seoksia on voitu edelleen myydä siirtymäkauden aikana 1.7.2017 saakka, vaikka ne on merkitty ja pakattu vanhojen, Kemikaalien tarkastusviraston (KIFS) 2005:7, sääntöjen mukaisesti.

Kun siirtymäaika päättyy 1.6.2017, on vähittäismyyjille ja liikkeille erittäin tärkeää tarkistaa, että vanhoilla merkinnöillä varustettuja pakkauksia ei enää ole myynnissä. Monien yritysten odotetaan myyneen varastonsa siirtymäajan aikana, ja kaiken myynnin ja maahantuonnin on 1.6.2017 alkaen siis tapahduttava CLP-määräysten mukaisesti.